Specialisaties

U kunt bij ons terecht voor:

  • Algemene fysiotherapie (behandeling van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat)
  • Acupunctuur
  • Dry Needling

Verder zijn wij gespecialiseerd in:

  • Behandeling van bekkeninstabiliteit.
  • Behandeling van spanningsklachten en hyperventilatie.
  • Medical Taping.

José en Charissa zijn aangesloten bij het KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Het KNGF bewaakt de kwaliteit voor fysiotherapie.Wij zijn verplicht ons na te scholen, wat wij met veel enthousiasme doen. Hierdoor zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNGF.

Meer informatie over het KNGF kunt u vinden op: www.kngf.nl

 

José is aangesloten bij de NVA.

De NVA is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten in Nederland. De leden hebben een Westerse medische opleiding genoten op minstensHBO-niveau en een door de NVA erkende acupunctuuropleiding met succes afgerond. De NVA staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Binnen de NVA worden gedragsregels betreffende ethiek gehanteerd en de vereniging stelt eisen aan haar leden inzake steriliteit en hygiëne tijdens de behandeling.Tevens verplicht de vereniging haar leden tot het volgen van jaarlijkse bijscholing.

Meer informatie over de NVA kunt u vinden op: www.acupunctuur.nl

 

Onder de link therapeuten, kunt u zien welke vervolgopleidingen, na- en bijscholingscursussen wij de afgelopen jaren hebben gevolgd.