Specialisaties

U kunt bij ons terecht voor:

  • Algemene fysiotherapie (behandeling van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat)
  • Acupunctuur
  • Dry Needling

Verder zijn wij gespecialiseerd in:

  • Behandeling van bekkeninstabiliteit.
  • Behandeling van spanningsklachten en hyperventilatie.
  • Medical Taping.

José en Charissa zijn aangesloten bij het KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en ingeschreven in het BIG-register.

Het KNGF bewaakt de kwaliteit voor fysiotherapie.Wij zijn verplicht ons na te scholen, wat wij met veel enthousiasme doen. Hierdoor zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNGF.
Meer informatie over het KNGF kunt u vinden op: www.kngf.nl

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren.

 

José is aangesloten bij de NVA, KAB en de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.

De NVA is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten in Nederland. De leden hebben een Westerse medische opleiding genoten op minstensHBO-niveau en een door de NVA erkende acupunctuuropleiding met succes afgerond. De NVA staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Binnen de NVA worden gedragsregels betreffende ethiek gehanteerd en de vereniging stelt eisen aan haar leden inzake steriliteit en hygiëne tijdens de behandeling.Tevens verplicht de vereniging haar leden tot het volgen van jaarlijkse bijscholing.
Meer informatie over de NVA kunt u vinden op: www.acupunctuur.nl

De KAB is de Koepel Alternatieve Behandelwijzen. De Koepel KAB vertegenwoordigt de bij haar aangesloten beroepsverenigingen bij de overheid, zorgverzekeraars en andere stakeholders. Tevens waarborgt de koepel KAB de kwaliteit van de leden. U kunt dan ook zeker zijn van een goed gekwalificeerde therapeut wanneer u voor een behandeling naar een van de bij de koepel KAB aangesloten therapeuten gaat. Met de komst van de Wkkgz waaraan ook therapeuten die werkzaam zijn in het complemenaire veld moeten voldoen, heeft de KAB besloten om een eigen geschilleninstantie op te richten, die door het ministerie van VWS is erkend. Zo voldoen alle aangesloten therapeuten ook aan deze wet. Beroepsorganisaties van homeopaten, acupuncturisten en natuurgeneeskundigen aangesloten bij de koepel zien er op toe dat de aangesloten leden hun beroep op de juiste wijze uitoefenen.

Onder de link therapeuten, kunt u zien welke vervolgopleidingen, na- en bijscholingscursussen wij de afgelopen jaren hebben gevolgd.