Fysiotherapie en Acupunctuur J.Schaefer-Lubbers

Smetanalaan 12

3122HP Schiedam

tel.  06 12534494

De praktijk is geopend van 8.30 tot 18.00 uur.

Indien noodzakelijk kunt u ook aan huis behandeld worden.

Er kan telefonisch een afspraak gemaakt worden.

Als het voor ons niet mogelijk is de telefoon te beantwoorden, kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Ook in het weekend en in de avonduren kunt u van deze mogelijkheid gebruikmaken.

Bij een eerste afspraak moet u uw identiteits- en verzekeringsbewijs meenemen. Tevens is het prettig als u een handdoek meeneemt.

Uw persoonsgegevens worden in de computer ingevoerd.

Daarna vindt de anamnese plaats. Hierbij stellen we u gerichte vragen omtrent uw klacht, uw ziektegeschiedenis en evt. medicijngebruik.

Daarna volgt het licamelijk onderzoek.

De conclusie van anamnese en onderzoek wordt met u besproken, zodat we de eerst volgende afspraak met de behandeling kunnen beginnen.

De fysiotherapeutische behandeling kan bestaan uit massage, oefentherapie, fysische therapie, medical taping, dry needling, informatie en advies.

Daarnaast geeft de fysiotherapeut preventief advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van de klachten te voorkomen.

 

 

 

José en Charissa zijn aangesloten bij het KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
Het KNGF bewaakt de kwaliteit voor fysiotherapie.Wij zijn verplicht ons na te scholen, wat wij met veel enthousiasme doen. Hierdoor zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNGF.
Meer informatie over het KNGF kunt u vinden op: www.kngf.nl

José is aangesloten bij de NVA.
De NVA is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten in Nederland. De leden hebben een Westerse medische opleiding genoten op minstensHBO-niveau en een door de NVA erkende acupunctuuropleiding met succes afgerond. De NVA staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Binnen de NVA worden gedragsregels betreffende ethiek gehanteerd en de vereniging stelt eisen aan haar leden inzake steriliteit en hygiëne tijdens de behandeling.Tevens verplicht de vereniging haar leden tot het volgen van jaarlijkse bijscholing.
Meer informatie over de NVA kunt u vinden op: www.acupunctuur.nl